Xem chi tiết

Chất trung hòa dành cho sàn NEUTRALIZER

Chất trung hòa dành cho sàn - NEUTRALIZER
Hỗ trợ các hóa tẩy tẩy sàn, vệ sinh sàn, trung hòa lượng kiềm dư trên bề mặt sàn sau khi vệ sinh. Sử dụng nhiều trong vệ sinh công nghiệp, vệ sinh bề mặt sàn công trình xây dựng. 

Liên hệ mua hàng

Các ảnh sản phẩm (click vào ảnh để xem) :

Chất trung hòa dành cho sàn - NEUTRALIZER
Chất trung hòa dành cho sàn - NEUTRALIZER KOREA

Hỗ trợ các hóa tẩy tẩy sàn, vệ sinh sàn, trung hòa lượng kiềm dư trên bề mặt sàn sau khi vệ sinh. Sử dụng nhiều trong vệ sinh công nghiệp, vệ sinh bề mặt sàn công trình xây dựng.

Sản phầm Chất trung hòa dành cho sàn - NEUTRALIZER


Chất trung hòa dành cho sàn - NEUTRALIZER là hóa chất có tính Axit mạnh (pH 1~2.5) với thành phần bao gồm: Nước (50-60%), Insan (40-50%), hợp chất axit (5-20%) trung hòa nhanh các loại hóa chất có tính kiềm mạnh đã sử dụng trong chu trình vệ sinh trước.Chất trung hòa dành cho sàn NEUTRALIZER

Chất trung hòa dành cho vệ sinh sàn - NEUTRALIZER


Hướng dẫn sử dụng Chất trung hòa dành cho sàn NEUTRALIZER:


 Chất trung hòa dành cho sàn NEUTRALIZER được pha loãng với nước trước khi sử dụng, tỷ lệ pha phụ thuộc vào mức độ Hóa chất có tính kiềm sử dụng trước đó, cũng như diện tích bề mặt sàn cần làm sạch. Thông thường được pha với tỷ lệ 1:50~1:150.

- Phủ đều dung dịch chất trung hòa sàn lên toàn bộ bề mặt sàn cần xử lý.

- Làm sạch sàn với nước 2 - 3 lần

- Lau khô sàn khi chuyển sang công đoạn tiếp theo


Đóng gói: 3,75L/can

Thông tin chi tiết về Hóa chất vệ sinh công nghiệp tham khảo tại: